Olka- ja vertaistukitoiminta 

Etsitkö vertaistukea sairaudelle ja vertaista ajatuksille, askarruttaako tulevaisuus, siihen on toivoa löydettävissä Olka-toiminnan kautta.

Mobirise

Yhdistyksemme on vahvasti mukana valtakunnallisessa Olkan-vertaistukitoiminnassa. 

"
OLKA koordinoi vapaaehtoistoimintaa sairaaloissa. Sairaalavapaaehtoistoiminnan ytimessä on kiireetön kohtaaminen. Vapaaehtoiset tuovat iloa, tukea ja toivoa potilaille ja heidän läheisilleen.Vapaaehtoiset toimivat sovituilla yhteistyöosastoilla, OLKA-pisteillä ja sairaaloiden aulatiloissa. Vapaaehtoistehtäviä ovat esimerkiksi vertaistukija, saattohoidon tukihenkilö, juttukaveri, lapsipotilaiden leikkikaveri ja aula-avustaja. Vertaistukijalla on omakohtainen kokemus sairaudesta tai vammasta. Muissa tehtävissä sairaalavapaaehtoisena voi toimia ilman omaa kokemusta sairastumisesta tai vammautumisesta. Vapaaehtoistoiminnalla ei korvata ammattilaisten työtä."

OLKA-pisteiltä saa tietoa potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon tukimuodoista. OLKA-pisteet tarjoavat aikaa kohdata kasvokkain sekä 

tietoa vertaistuesta ja vertaistuen välitystä
tietoa potilasjärjestöjen ja sairaalan tukimuodoista
potilasjärjestöjen ja sairaalan yksiköiden teemapäiviä. 

Oman yhdistyksemme Olka-piste löytyy Keski-Suomen sairaanhoitopiirin Sairaala Novasta

Keski-Suomen keskussairaalassa OLKA-toimintaan kuuluu sairaalassa sijaitseva OLKA-piste sekä sairaalassa tehtävä vapaaehtoistoiminta.

Vertaistukea voit saada ottamalla yhteyttä Jyväskylän OLKA-pisteisiin sairaalassa ja kansalaistoiminnankeskus Matarassa tai OLKA-toiminnan työntekijöihin.

Jyväskylän OLKA-toimintaa toteutetaan KSSHP:n ja Keski-Suomen Yhteisöjen Tuki ry:n yhteistyönä.

Lisää vertaistukitietoa löydät www.vertaistalo.fi (avautuu erilliseen ikkunaan)


Mobirise

Tietoa Toivo-vertaistuki­sovelluksesta

Toivo-vertaistukisovellus on ohjelma, joka tarjoaa vertaistukea ja tietoa sairastuneille, vammaisille ja heidän omaisilleen. Sovellus on kehitetty kumppanuustoimintana yhdessä OLKA-toiminnan, HUSin (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri) ja EJY ry:n välillä. Toivo-vertaistukisovellusta voi käyttää puhelimella tai tietokoneella. Se on ladattavissa sovelluskaupoista tai sitä voi käyttää verkkoselaimella. Sovelluksen kehittäjäyrityksenä on ollut Mesensei Oy.

Toivo-sovellus on maksuton ja sitä voi käyttää myös anonyymisti. Sovelluksen vertaistuki ei liity yksittäiseen sairauteen tai vammaan, vaan tukea voi hakea erilaisilla taustoilla. Toivo-sovelluksen vertaistukijat ovat luotettavia, koulutettuja ja sitoutuneita vaitioloon myös sen jälkeen, kun lopettavat vertaistukijoina. Palvelu perustuu kahdenkeskiseen vertaistukeen.

Sovelluksessa on tietoa vertaistukea järjestävistä kansalaisjärjestöistä ja niiden tapahtumista. Toivo-sovellus tarjoaa yhdistyksille uudenlaisen toimintaympäristön. Tarkoitus ei ole kuitenkaan korvata kasvokkain tapahtuvaa toimintaa, vaan sovellus täydentää olemassa olevia vertaistuen muotoja. Sovelluksen käyttäjän ei tarvitse tietää, mistä yhdistyksestä hakee vertaistukea tai tietoa.

Toivo-sovellus on kehitetty, koska OLKA-toiminnan tarjoama vertaistuki erikoissairaanhoidossa ei pysty tarjoamaan kaikille halukkaille heidän tarvitsemaansa tukea. Toivo-sovellus on riippumaton ajasta ja paikasta ja sitä voidaan hyödyntää myös erilaisissa kriisivaiheissa. Tietoa OLKA-toiminnasta ja Toivo-vertaistukisovelluksesta voi saada sairaaloiden ja lääkärikeskusten henkilökunnalta.

Toivo-sovellus on saatavilla Googlen-playkaupasta ja Applen App-storesta.

Kuvat- ja tekstilähde: www.olkatoiminta.fi

AI Website Builder